Seletuskiri

Seletuskiri kirjeldab lahti kogu projekti. See toob välja maja asetuse kinnistul, kasutatavad ehitusmaterjalid, kommunikatsioonide lahendused (elekter, küte, vesi, kanalisatsioon, ventilatsioon). Samuti kirjutatakse lahti ka maja tuleohutus ning on välja toodud seaduse määrused, mida tuleb järgida maja ehitusel.