Projekti korruseplaanid

Korruseplaanidel on näha ruumide paigutust tulevasel majal. Plaanid peavad olema iga korruse kohta ning soovitav ka vundamenile.Plaanidel märgitakse ruumide mõõdud, ruumide pindalad, nimetused, uste ja akende asukohad ning visuaalselt pannakse paika ka mööbli paigutus.