Maja ehitusluba

Maja ehituse alustamiseks peab olema väljastatud ehitusluba. Ehitusluba taotletakse valmis projetiga, mis on koostatud vastavalt projekteerimistingimustele või detailplaneeringule. Dokumendid esitatakse kohalikule omavalitsusele.