Projekti asendiplaan

Asendiplaanil pannakse paika maja asetus kinnistul, kuhu tuleb maja ehitus. Maja paigaldusel võivad olla erinevad piirangud ning tingimused mida tuleb vaadata projeteerimistingimustes või detailplaneeringus.

Asendiplaanil märgitakse samuti kõikide kommunikatsioonide trassid.

Kui asendiplaan on valmis, saab välja arvutada majanurkade koordinaadid ning nendega märkida maja asukoht juba kinnistul. Asendiplaani koostamiseks on vaja kinnistu mõõdistada geodeedi poolt ning koostada kinnistu dwg plaan. Sellega tegelevad maamõõdubürood.